A Global Statement

A Global Statement

A PLEASANT CONVERSATION WITH ZIYL AN GROUP CEO BURAK OVUNC ON GLOBALIZATION IN THE SECTOR AND ABOUT ISTANBUL.

ZİYLAN GRUP CEO’SU BURAK ÖVÜNÇ İLE SEKTÖRDE GLOBALLEŞME VE İSTANBUL ÜZERİNE KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ.

You have established a strong global position in the footwear industry, how would you describe your success codes?

Our aim is to carry this achievement to a global scale and be amongst the top ten global brands to come out of Turkey by 2023. After reaching our 30th store ten years ago, we began forming our strategy for being a global brand. The most important factor in this expansion was constant investment in infrastructure, R&D and human resources, while also maintaining values that made us who we are. When our founder, Haci Ahmet Ziylan began this company in a small shop in Gaziantep in 1960, he employed two important values: Entrepreneurship and courage. The principle of “customer first” has also always been our priority. As we set out with these values and become corporate, we move on without forsaking our values that stem from our being “a family firm” and we see that weachieve great success.

Alongside these, it is very difficult for a company to become a global brand without a company culture that is not nourished by concepts such as R&D and innovation. It must be conceded that one cannot become a global brand by merely opening a few franchises abroad and with only sales and marketing activities. Building a strong brand and maintaining a share in global markets with it requires a serious vision, decisive planning and a skill in maneuvering with the right partners. As FLO, we move in such direction and we demonstrate great diligence in establishing harmony with customers through the products and services of our brand. In order to reach all age groups and to broaden our portfolio, we’ve established a brand for each segment and thus we reach our clients as a “shoemaker for all”.

In order to improve our quality of product and services both home and abroad, meeting our customers’ demands and expectations at the highest level is amongst our top priorities. We take each step by forming a lasting emotional bond and aiming to establish a long-term brand loyalty. We determine beforehand in what way we’d convey our values, vision and messages to our customers. Also, we do our utmost to persuade and motivate our employees, one of our most important stakeholders, in the direction of our firm’s vision in new market movements.

Ayakkabı sektöründe global bir marka olarak ilerliyorsunuz, bu başarının genetik kodlarında neler var?

Hedefimiz bu başarıyı global ölçeğe taşımak ve 2023 yılında Türkiye’den Çıkacak 10 global markadan biri olmak. 10 yıl önce 30 mağazaya ulaştığımızda “Dünya markası” olma hedefiyle stratejimizi oluşturmaya başladık. bu büyümedeki en önemli faktörün bir yandan altyapı, Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağına devamlı olarak yatırım yaparken, bir yandan da bizi biz yapan şirket değerlerimizi korumak olduğuna inanıyoruz. Şirketimizin kurucusu Hacı Ahmet Ziylan, FLO mağazacılık’ın temelini 1960’lı yıllarda Gaziantep’te küçük bir dükkanda iki önemle değerle atmış: Girişimcilik ve cesaret. Bunların yanı sıra şirket temelimizde “önce müşteri” ilkesi her zaman öncelikler arasında yer aldı. Bu değerlerden yola çıkarak, kurumsallaşırken “aile şirketi” olmaktan gelen değerlerimizden
vazgeçmeyerek yolumuza devam ediyoruz ve çok başarılı sonuçlar aldığımızı görüyoruz.

Bunların yanı sıra günümüzde Ar-Ge yatırımı, inovasyon gibi güncel kavramlarla beslenmeyen bir şirket kültürünün uluslararası alanda marka haline gelmesi çok zor. Sadece satış ve pazarlama aktiviteleriyle ya da yurtdışında 2-3 ülkede şube veya ofis alarak uluslararası marka haline gelinemediğini kabul etmek lazım. Güçlü bir marka inşa etmek ve onunla mevcut pazarlarda pay sahibi olmak ciddi bir vizyon; kararlı bir planlama ve doğru faydalarla bu plana uygun şekilde hareket etme becerisi gerektiriyor. FLO mağazacılık olarak bu doğrultuda hareket ediyoruz ve markalarımızın ürün ve hizmetleriyle tüketicilerimiz ile bir uyum yakalamaya özen gösteriyoruz. müşteri portföyümüzü genişletmek hedefiyle 7’den 70’e herkese ulaşmak için her segmente ayrı bir marka oluşturduk ve “herkesin ayakkabıcısı” olarak müşterilerimize ulaşıyoruz.

Yurtiçinde ve yurtdışında ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, müşterilerimizin talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bütün bu adımları tüketicilerimiz ile güçlü bir iletişim kurarak atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle duygusal bir bağ yaratarak, uzun vadeli bir marka sadakati sağlamak üzere hareket ediyoruz. Değerlerimizi, vizyonumuzu ve mesajlarımızı hangi araçlarla aktaracağımızı önceden belirliyor ve belli bir strateji doğrultusunda ilerliyoruz. Yine en önemli paydaşlarımızdan olan çalışanlarımızın şirketimizin yeni pazar hamlesine ilişkin vizyonu konusunda ikna ve motive etmeye özen gösteriyoruz.

Conscious consumption created a new cultural framework focused on not only affordability but also the use of healthy products. What is the position of your brand regarding this issue?

As Turkey’s shoemaker, we aim to provide orthopedic health and comfort as well as affordability. For this, we’ve established our quality laboratory in 2015 and today, each model entering FLO stores undergoes a series of tests of international standards. We also enforce these standard with our suppliers and raised considerable awareness in the industry on this issue.

Bilinçli tüketim artık sadece ulaşılabilirlik kavramına değil, sağlıklı ürün kullanımı konusunda da dikkat çekiyor. Markanızın bu anlamda konumlandığı nokta nedir?

Biz Türkiye’nin ayakkabıcısı olarak insanlaraulaşılabilir modanın yanı sıra ayak sağlığı ve konforu sunmak için de çalışıyoruz. Bunun için 2015 yılında kalite laboratuarımızı kurduk ve bugün FLO mağazalarımıza giren her model laboratuarımızda yapılan uluslararası standartlarda testlerden geliyor. Tedarikçilerimize de bu standartları uygulama zorunluluğu getirdik ve sektörde ciddi bir farkındalık oluşturduk.

You are remarkable in your provision of footwear in all age groups. As a Turkish brand, is there an age group that you’re especially targeting?

As FLO, we have a promise to be “everybody’s shoemaker” and we provide products for all ages and tastes in order to merit this promise. We’re maintaining the increase of our market share in children’s category, which is the most preferred amongst other brands. With our new investments, we’re aiming to increase our market share and continue our growth. As such, there’ll be an increased diversity of colours, models and styles in our stores.

Her yaş grubuna uygun ayakkabı seçenekleriyle dikkat çekiyorsunuz. Bir Türk markası olarak ayrıcalık tanıdığınız bir yaş grubu var mı?

FLO mağazacılık olarak “herkesin ayakkabıcısı olma” gibi bir vaadimiz var ve bu vaadi haklı çıkaracak çeşitlilikte, her yaşa ve zevke uygun ürünler sunuyoruz. çocuk kategorisinde en çok tercih edilen markalar
arasında yer alarak sektördeki pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. Yeni yatırımlarımız ile çocuk kategorisindeki pazar sayımızı artırarak büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Buna göre mağazalarımızda önceki yıllara kıyasla mode l, tarz, renk anlamında daha çok çeşidimiz olacak.

“When our founder, Haci Ahmet Ziylan began this company in a small shop in 1960, he employed two important values: Entrepreneurship and courage.”

“As the leader of Turkish shoemaking industry, we implement a vision that aims for the
leadership of global league of production.”

In our country, preferences and purchasing decisions are often made by women. That is to say, women consumers not only shop for themselves, but also for their spouses and children. Therefore we’re planning to focus on women customers in FLO brand communication strategy in 2017.

Ülkemizde ayakkabı beğenme ve satın alma kararlarını çoğunlukla kadınlar veriyor. Yani kadın tüketiciler sadece kendileri için değil, eşleri ve çocukları için de ayakkabı satın alımını doğrudan belirliyorlar. O nedenle 2017’den itibaren FLO marka iletişim stratejimizde daha çok kadın müşterilerimize odaklanmayı planlıyoruz.

Could you tell us the story of establishing a footwear headquarters in Turkey?

As the leader of Turkish footwear industry with fifty years of profound experience, our aim is to sustain product acquisition in our retail headquarters, while also leading the industry and carrying our industry to the leadership in global scale is our priority. On this purpose, we’ve decided to gather footwear producers under the Organised Industrial Zone and built two factories in Sanliurfa. We’re predicting that the initial investment cost of 10 million Turkish Liras to reach to a total of 50 million Turkish Liras. Our aim is the construction of 60 factories and the annual production of more than 50 million pairs. While this unprecedented model in footwear industry will provide a great scale of employment, it’ll also provide new opportunities for small and medium scale businesses. We’re opening a window in this OIZ, where we can provide the producers with our profound experience and knowhow, consultancy, productivity and qualityfocused production. Therefore, we’ll be leading the structural transformation of footwear industry in Turkey.

Türkiye’de bir ayakkabı üssü kurma hikayenizi bize anlatır mısınız?

Türkiye ayakkabı sektörünün lideri ve 50 yıllık deneyime sahip köklü bir firma olarak global çaptaki bu perakende üssümüze ürün tedariki sağlarken, aynı zamanda sektöre öncülük etmek ve dünya üretim liginde liderliğe taşımak da en büyük hedeflerimizden. Bu doğrultuda, Türkiye’deki ayakkabı üreticilerini Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında toplayan bir yapılanmaya öncülük etme kararı aldık ve Şanlıurfa’da iki fabrika kurduk. İlk yatırım bedeli 10 milyon TL olan bu yatırımın toplamda 50 milyon TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz. bölgedeki kümelenmenin tamamlanmasıyla toplamda 60 fabrika kurulmasını ve yıllık 50 milyon çiftin üzerinde üretim yapılmasını hedefliyoruz. Türkiye ayakkabı sektöründe bir ilk olan bu model ile bölgeye büyük bir istihdam, KOBİ’lere de yeni iş imkanı sağlanacak. OSB’de konumlanan üreticilere, köklü birikim ve know-how’ımızı aktaracak, danışmanlık verecek, verimlilik ve kalite esaslı üretim için onlara pencere alacağız. Böylece Türkiye ayakkabı sektörünün yapısal dönüşümüne önderlik edeceğiz.

How do you maintain your customer loyalty and established identity?

As FLO, we sell more than 45 million pairs and host approximately 170 million visitors per year. However, we tend to look past the numbers and focus on the background of customer behaviour. We constantly ponder how we can better manage our customer communications. We consider even the smallest feedback, take necessary steps and form strategies. This is because if a diligent customer has made a purchase and has a positive customer experience, you directly become the first choice. Feeling that they’re valued, customers reward you with the increase of loyalty. In our current business model, we bring together accessible pricing with trendy models and a Flawless shopping experience across all our brands. Through pre and post purchase analysis of customer needs, we try to match customer expectations and maintain customer satisfaction at the forefront.

Müşterilerinizin sadakat duygusunu ve oturmuş kimliğinizi nasıl koruyorsunuz?

FLO olarak, yıllık 45 milyon çiftten fazla ayakkabı satıyor ve her yıl yaklaşık 170 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. Ancak biz sayılardan çok müşterilerimizin davranışlarının arka planına bakmaya özen gösteriyoruz. her zaman müşterilerimizle ilişkilerimizi nasıl daha iyi yönetebiliriz sorusuna kafa yoruyoruz. En küçük geri bildirimlerini dahi mutlaka değerlendirmeye alıyoruz. Çünkü ürünü alana kadar ince eleyip sık dokuyan müşteri, ürününüzü aldıktan sonra eğer iyi bir müşteri deneyimi yaşamışsa, genellikle ilk tercihi siz oluyorsunuz.  gördüğünü hisseden müşteri, markalarınızı sadakat oranındaki artışla ödüllendiriyor. Mevcut iş modelimiz kapsamında markalarımıza ait ürünleri ulaşılabilir fiyatlar, güncel modeller ve mükemmel alışveriş deneyimiyle buluşturuyoruz. Satış öncesi ve sonrası ihtiyaçları iyi analiz edip, beklentileri karşılamak için müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya özen gösteriyoruz.

Is it a habit for tourists visiting Turkey to shop the FLO stores?

We have stores in districts and shopping malls frequented by tourists. According to our sales data, there’s a sustained increase in sales during tourist-heavy seasons. Our in-store surveys suggest that tourists from the same countries suggest FLO stores to each other.

Türkiye’ye gelen turistler için FLO mağazaları bir alışkanlık mı?

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği semtlerde ve AVM’lerde mağazalarımız bulunuyor. Satış verilerimize baktığımızda yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği sezonlarda satışlarımızın düzenli olarak arttığını görüyoruz. Yaptığımız mağaza içi anketlerde aynı ülkelerden turistlerin birbirlerine FLO mağazalarını tavsiye ettiklerini tespit etmiş bulunuyoruz.

What does Istanbul mean to you?

With its architectural, economic and historical features, Istanbul is amongst the most important metropolises in the world. Also, due to its geographic location, vast amounts of people travel intercontinentally. There is no such other city in the world. The heart of the regional economy beats here. Turkey’s largest firms of industry, commerce, transportation and finance operate in Istanbul. Istanbul boosts Turkey’s brand perception and determines its future path. When Turkey’s being spoken about, Istanbul is the first place to be mentioned. As FLO, we tend to benefit from this strong brand perception economically and demographically.

İstanbul sizin için ne ifade ediyor?

İstanbul, mimari, ekonomik ve tarihi özellikleri ile dünyanın en önemli metropolleri arasında. Coğrafi konumu ile her gün onlarca insan kıtalar arası yolculuk yapıyor. Dünyada bu yönüyle başka şehir yok. Bölge ekonomisinin kalbi burada atıyor. Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, finans şirketleri  İstanbul’da faaliyet gösteriyor. İstanbul, sahip olduğu güçlü marka algısıyla Türkiye’nin de marka algısını güçlendiriyor ve gelecekteki yönünü belirliyor. FLO olarak, bu güçlü marka algısından ekonomik ve demografik açıdan faydalanarak büyümeye devam ediyoruz.

Tolga ÖZTÜRK